Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti


Na osnovu člana 30. stav 1. tačka 5) Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13) ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

 

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI

POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik).

 

Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor

Član 2.

Posrednik obavlja delatnost u poslovnom prostoru ili u stanu koji se koristi kao poslovni prostor, u skladu sa propisima.

Posrednik obavlja delatnost u stanu koji se koristi kao poslovni prostor:

1) ako stan ima zaseban ulaz iz hodnika stambene zgrade u kojoj se nalazi, iz dvorišta stambene zgrade, odnosno sa ulice;

2) ako u stanu postoji sanitarni čvor;

3) ako se stan ne koristi za stanovanje.

Minimalni tehnički uslovi za opremu

Član 3.

Posrednik je tehnički opremljen savremenim sredstvima komunikacije: fiksnim odnosno mobilnim telefonom i pristupom Internetu.

Posrednik raspolaže opremom za identifikaciju lica – elektronskim čitačem biometrijske lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), računarom i štampačem.

 

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj: 011-00-20/2014-04
U Beogradu, 17. jula 2014. godine